Make your own free website on Tripod.com
Kejayaan yang sabenar.


Kejayaan yang sabenarnya ialah apa bila kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan kedalam syurga diakhirat nanti.


Mintalah pertolongan dari Allah dengan sabar dan solat.

Carilah ilmu yang berguna, yaaitu ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah swt.


Al-Quran


Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa;
Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, dan mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
Dan juga orang-orang yang beriman kepada Kitab "Al-Quran" yang diturunkan kepadamu (Wahai Muhammad), dan Kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya).
Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya.

Orang2 kafir yahudi dari bani israel telah dilaknat (dalam kitab Zabur dan Ingil) melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Esa ibni Maryam, yang demikian itu, disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh. Petikan terjemahan ayat 78 surah alMaidah dari tafsir Pimpinan arRahman.

Sesungguhnya orang-orang kafir (yang tidak akan beriman), sama sahaja kepada mereka: sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman.

(Dengan sebab keingkaran mereka), Allah mematerikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya; dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar.